Onderhoud en sanering

Om een kwalitatief hoogwaardig (auto)wegennet aan te bieden dat veiligheid en comfort biedt, investeert SOFICO jaarlijks meer dan 250 miljoen euro. Ongeveer 100 miljoen euro wordt besteed aan onderhoud (onderhoud van groenvoorzieningen, diverse reinigingswerken, herstellen van gaten in het wegdek, ...) en ongeveer 150 miljoen euro aan sanering.

Er zijn twee saneringsniveaus :

  1. Grondige sanering waarbij de wegkoffer versterkt of geheel of gedeeltelijk vervangen wordt, d.w.z. de diepste lagen. Dergelijke projecten zijn de afgelopen jaren bijzonder talrijk geweest, omdat SOFICO decennialang te weinig heeft moeten compenseren voor de onderinvestering in autosnelwegen. Sinds 2010 zijn er verschillende investeringsplannen op elkaar gevolgd om het netwerk bij te werken.
  2. Oppervlakkige sanering waarbij de bovenste lagen aangepakt worden. Het is een preventief onderhoud (bestrijken of schrapen/aanbrengen in één of twee lagen) dat de levensduur van de wegen verlengt. De grondige sanering wordt uitgesteld en er wordt vermeden dat de onderste lagen verslechteren.

De prioriteit van SOFICO ligt bij het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige werken met zo min mogelijk gevolgen voor de gebruikers.

Er worden hiervoor tal van acties ondernomen :

  • Onderhouden van zoveel mogelijk rijstroken;
  • Organiseren van werkzaamheden ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen indien mogelijk;
  • Coördineren tussen de werven;
  • Opsplitsen van de werven in trajecten.

Om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren werkt SOFICO op twee niveaus :

  • Het lanceren van sensibiliseringscampagnes om de gebruikers bewust te maken van het juiste gebruik van de wegeninfrastructuur.
  • Het uitvoeren van verschillende wijzigingenom de wegconfiguratie aan te passen: omvormen van een kruispunt tot een rotonde, aanleggen van een rijstrook om rechts/links af te slaan op een nationale weg, vervangen van de vangrails/middenberm …
SOFICO neemt deel aan de Provinciale Commissies voor Verkeersveiligheid, waarin verschillende actoren die betrokken zijn bij wegenaanleg en verkeersveiligheid bijeenkomen.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Le symbole « * » signifie « champ requis » conformément à notre Notice vie privée
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées conformément à notre Notice vie privée. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, conformément à la Notice vie privée