Visie van SOFICO

Al meer dan 20 jaar, via alle projecten die zij heeft uitgevoerd...

…stimuleert SOFICO de groei van de economie

Een kwaliteitsvolle vervoersinfrastructuur heeft een onmiskenbaar effect op de economische groei :

 • Door de kwaliteit van de snelwegen en nationale wegen van het structurerend netwerk te verbeteren bouwt SOFICO mobiliteit uit, verbindt ze steden, bedrijventerreinen, …
 • Ze bouwt infrastructuren (bruggen, verkeerswisselaars …) op het structurerend netwerk die toegang geven tot gebieden met een hoog economisch rendement, zoals ziekenhuizen, industrieterreinen, tewerkstellingscentra, …
 • De ontbrekende schakels in het Trans-Europese transportnetwerk, dat zowel op de waterwegen als op het wegennet wordt aangeboden, zorgen voor een snellere verbinding tussen de verschillende Europese regio’s, maar ook tussen meer lokale bestemmingen.
 • De realisaties op de waterwegen maken een verschuiving in modaliteit mogelijk, waardoor het wegennet wordt ontlast van een aanzienlijk deel van het vrachtverkeer.

Door de installatie van antennes voor mobiele telefonie en het beheer van het Waalse glasvezelnetwerk mogelijk te maken verbindt SOFICO de activiteitencentra en kunnen ook de meest afgelegen gebieden profiteren van een optimale dekking.

…werkt ze milieuvriendelijke maatregelen uit

Via alle groene energie-projecten die ze ontwikkelt (windenergie, waterkrachtcentrales) ondersteunt SOFICO het Waals Gewest bij zijn inspanningen om de productie van hernieuwbare energieën te verhogen en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Tijdens de verschillende realisaties (aanleg van autosnelwegen, ontbrekende schakels, waterkrachtcentrales, ….) streeft SOFICO naar milieuvriendelijkheid en de integratie van de infrastructuren in het landschap. Deze milieumaatregelen zijn bedoeld om het bescherming te bieden voor :

 • Het milieu: aanleg van stormbekkens om overstromingen te voorkomen, regenwater te zuiveren en vervuiling door het wegennet tegen te gaan; aanleg van wegen met een evenwicht tussen uitgravingen en opvullingen (minder transport en dus vervuiling en CO2-uitstoot);
 • De fauna: realisatie van faunatunnels, wildviaducten, nestkastjes voor vleermuizen, visladders, broedplaatsen, respect voor de fauna bij het onderhoud van de begroeiing…
 • De flora: herbebossing en aanplantingen, aanleg van boomgaarden, beschermingsmuur voor de groei van wilde orchideeën, ontwikkeling van watergebieden, respect voor de natuurlijke cyclus in het onderhoud van de begroeiing…

…besteedt ze bijzondere aandacht aan de gebruikers van het structurerend netwerk en de omwonenden

Bij de uitvoering van haar projecten doet SOFICO er alles aan om de overlast voor de omwonenden te beperken.Tijdens de werken aan de ringweg rond Couvin bijvoorbeeld werden de materialen via het noorden of zuiden van Couvin vervoerd om de doorvoer door het stadscentrum te vermijden.

De verschillende projecten zijn ook ontworpen om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren: aanleg van stillere wegdekken, installatie van akoestische panelen, bouw van wallen (auditieve en visuele bescherming met aarde van een werf, wat ook de overlast en CO2-uitstoot tijdens deze werf beperkt), landschapsarchitectuur

Deze bekommernis komt ook tot uiting in de groene energie-projecten die SOFICO heeft uitgewerkt, aangezien de plaatsing van windmolens en antennes voor mobiele telefonie langs de infrastructuren van SOFICO helpt om storend uitzicht en geluidsoverlast te minimaliseren.

Als beheerder van de Waalse autosnelwegen en de belangrijkste nationale wegen wil SOFICO ook een kwalitatief hoogwaardig netwerk aanbieden met een zo gering mogelijke impact op de gebruikers tijdens het onderhoud of de saneringswerken. Op een werf worden tal van acties in dit opzicht ondernomen :

 • Onderhouden van zoveel mogelijk rijstroken;
 • Organiseren van werkzaamheden ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen indien mogelijk;
 • Coördineren tussen de werven;
 • Opsplitsen van de werven in stukken;

Tot slot wil SOFICO via verschillende kanalen de omwonenden en gebruikers zo goed mogelijk informeren (bij wegwerkzaamheden) over de evolutie en opvolging van de belangrijkste fasen van haar projecten.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling