Intelligente autosnelwegen

Aangezien de (auto)wegeninfrastructuur niet eindeloos kan worden uitgebreid, werkt SOFICO aan verschillende projecten om te zorgen voor een dynamisch en intelligent verkeersbeheer. De “intelligente autosnelwegen” zullen de mobiliteit verbeteren, maar ook zorgen voor ondersteuning bij de ontwikkeling van de connected cars en de komst van de autonoom rijdende auto's helpen voorbereiden.

Le centre Perex héberge également le data center des services informatiques de la Région wallonne

Verkeerscentrum Perex

Het nieuwe verkeerscentrum Perex 4.0 bevindt zich op de verkeerswisselaar van Daussoulx, in het centrum van het autowegennet. Met dit centrum is het mogelijk om een concept van “intelligente netwerken” uit te werken voor het beheer van (auto-)snelweg- en waterweginfrastructuren in real time, met als prioriteiten het verbeteren van de verkeersveiligheid, mobiliteit en gebruikersinformatie.

Het verkeerscentrum Perex 4.0 biedt verschillende diensten aan :

 • Beheer van het (auto)wegverkeer
 • Beheer van het scheepvaartverkeer
 • Geïntegreerd hydrologisch beheer
 • Beheer van elektromechanische installaties en telecommunicatie
 • Federale Verkeerspolitie – Gewestelijke Verwerkingscentrum (GVC): één centraal verwerkingscentrum voor het vaststellen van verkeersovertredingen
 • Radio-media

 

ITS-plan

Het ITS-plan (Intelligent Transport System) van SOFICO, dat vanaf 2019 geleidelijk wordt ingevoerd, maakt deel uit van het FAST-project (Fluidité Accessibilité Sécurité/Santé Transferté modal) van het Waals Gewest.

Dit ITS-plan is gebaseerd op 5 hoofdpunten :

 • Veiligheid: opsporen van gebeurtenissen en situaties die een impact kunnen hebben op de leefbaarheid van onze autosnelwegen, behandelen en optreden om te redden, te waarschuwen en te beschermen
 • Doorstroming en verkeersbeheer: zo goed mogelijk beheren van het gebruik van het netwerk afhankelijk van de beschikbare middelen
 • Gebruikersinformatie: beschikken over betrouwbare informatie over de verkeerssituatie voor en tijdens het reizen
 • Milieu: zorgen voor de leefbaarheid van het netwerk, rekening houdend met de belangen van de samenleving op het gebied van reisbeheer, verschuiving in modaliteit, overlast, milieueffecten, …
 • Dienstverlening met toegevoegde waarde: de gebruiker de service bieden die hij nodig heeft

Dit ITS-plan voorziet met name in :

 • Een informaticasysteem voor toezicht en ondersteuning van het verkeersbeheer voor het verkeerscentrum ²Perex 4.0
 • Webapplicaties of smartphones die directe interactie met gebruikers mogelijk maken
 • Nieuwe verkeerslichten bediend vanuit Perex 4.0 en de mogelijkheid tot dialoog met connected cars
 • Een infrastructuur die de mogelijkheid biedt tot interactie met de connected cars (C-Roads)
 • Pilootprojecten om het gebruik van een aparte carpoolstrook te testen
 • 6 extra weegstations voor vrachtwagens
 • AID-camera’s (automatische Incidenten-detectie) en andere camera’s
 • Nieuwe dynamische informatieborden (VMS) met nieuwe functies
 • Nieuwe tellingspunten en de renovatie van bestaande punten
 • Het verzamelen en verwerken van informatie uit FCD (floating car data) en FMB (floating mobile data).
 • De renovatie van bestaande weerstations met integratie van thermografie en interfacing, voorzien in Perex 4.0

Positieve gevolgen :

 • Verkeersveiligheid = vermindering van het aantal ongevallen
 • Milieu = vermindering van de CO2-uitstoot
 • Verkeer = vermindering van files en reistijd
 • Betere kennis van het netwerk en het verkeer = waarschuwen van gebruikers voor gevaarlijke situaties en voorkomen van ergere ongevallen, optimaliseren van routes, meer gemoedsrust en comfort

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling