Glasvezel

Sinds 2002 is SOFICO belast met het beheer en de verbetering van het Waalse glasvezelnetwerk. Dit netwerk omvat vandaag de dag ongeveer 4.000 kilometer kabels en zorgt voor een dekking in heel Wallonië, Brussel en een klein deel van Vlaanderen (voornamelijk Gent en Antwerpen). Daartoe plaatst ze optische vezels en bevordert ze de implementatie van GSM-antennes langs snelwegen en waterwegen.

Tegen eind 2024 zullen 100% van de Waalse bedrijvenparken (292) uitgerust zijn met glasvezel (zeer hoge snelheid).

Parcs d’Activités Économiques connectés
Parcs d’Activités Économiques à connecter dans le cadre du Plan stratégique fibre optique
Parcs d’Activités Économiques à connecter dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie

Strategisch plan voor glasvezel

Met het oog op de telecomactiviteiten van SOFICO werd vanaf 2020 een nieuw strategisch plan opgesteld, gebaseerd op:

  • De behoefte aan betere connectiviteit voor bedrijven;
  • De behoefte om de inkomsten te verhogen door het aanbod en de prijzen aan te passen en tegelijk een hoog kwaliteitsniveau te handhaven;
  • De behoefte aan een betere dekking met hoge snelheid voor de vaste en mobiele netwerken van het gewest;
  • Het belang van het glasvezelnetwerk voor het beheer van het structurerende netwerk en de aanpassing ervan aan de ITS, en voor het beheer van de waterwegen.

 

Dit strategisch plan, dat over 6 jaar zal worden uitgevoerd, is opgesteld rond drie assen: 

  • As 1: voortzetting van de aanleg van het glasvezelnet met de extra aanleg van 263 km langs het structurerende net en 163 km langs de waterwegen, in samenhang met de ITS-strategieën en de behoeften voor waterwegenbeheer (Perex 4.0);
  • As 2: versterking van de positionering van SOFICO als neutrale “open netwerk”-provider van connectiviteit (SOFICO past zijn commerciële strategie aan om zijn ontwikkeling op de bedrijfsmarkt te versnellen door middel van bevoorrechte partners);
  • As 3: de ervaring en de organisatie van SOFICO benutten om de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken in minder rendabele gebieden te vergemakkelijken, met name voor Waalse bedrijven, door de dekking van de 103 bestaande industriezones te voltooien en in 154 bijkomende industriezones glasvezel aan te leggen. In totaal zal SOFICO dan met 257 industriezones bijna 90% (87%) van de Waalse industriezones dekken. Het is ook de bedoeling vaste en mobiele operatoren te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun netwerken, met name op het gebied van 4G en 5G.

Waals herstelplan

Dankzij het Waalse herstelplan zal glasvezel worden aangelegd in de laatste 35 bedrijvenparken.

100% van de Waalse bedrijvenparken zullen dus tegen 2024 uitgerust zijn.

Dit glasvezel wordt gebruikt om :

  • Het verkeer op de waterwegen en autosnelwegen op een dynamische manier te beheren, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe behoeften van de intelligente autosnelwegen;
  • Het gebruik van glasvezel uit te bouwen in gebieden met een laag rendement;
  • Connectiviteit te verschaffen aan telecomoperatoren om particuliere klanten, kmO’s, gezondheidszorginstellingen, overheden, … te kunnen aansluiten.

Sinds 2002 kunnen verschillende sectoren op die manier gebruikmaken van het Waalse glasvezelnetwerk dat beheerd wordt door SOFICO :

Wat is glasvezel ?

Glasvezel is een glasdraad, dunner dan een haar, omgeven door een plastic omhulsel, dat als eigenschap heeft een lichtgeleider te zijn.

De informatie wordt dus van het ene punt naar het andere overgebracht door middel van een lichtgolf (nabij infrarood). Deze lichtbundel kan een grote hoeveelheid informatie tegen zeer hoge datasnelheden over lange afstanden – honderden of zelfs duizenden kilometers – vervoeren zonder dataverlies of interferenties.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling