Glasvezel

Sinds 2002 is SOFICO belast met het beheer en de verbetering van het Waalse glasvezelnetwerk. Dit netwerk omvat vandaag de dag ongeveer 4.000 kilometer kabels en zorgt voor een dekking in heel Wallonië, Brussel en een klein deel van Vlaanderen (voornamelijk Gent en Antwerpen). Daartoe plaatst ze optische vezels en bevordert ze de implementatie van GSM-antennes langs snelwegen en waterwegen.

Dit glasvezel wordt gebruikt om :

  • Het verkeer op de waterwegen en autosnelwegen op een dynamische manier te beheren, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe behoeften van de intelligente autosnelwegen;
  • Het gebruik van glasvezel uit te bouwen in gebieden met een laag rendement;
  • Connectiviteit te verschaffen aan telecomoperatoren om particuliere klanten, kmO’s, gezondheidszorginstellingen, overheden, … te kunnen aansluiten.

Sinds 2002 kunnen verschillende sectoren op die manier gebruikmaken van het Waalse glasvezelnetwerk dat beheerd wordt door SOFICO :

 

MAART 2017 - Aansluiting van een nieuwe rechtstreekse glasvezelverbinding tussen Brussel en Parijs: 7 km tussen Saint-Ghislain en de grenspost van Hensies door SOFICO en 58 km door SANEF in Frankrijk.

Wat is glasvezel ?

Glasvezel is een glasdraad, dunner dan een haar, omgeven door een plastic omhulsel, dat als eigenschap heeft een lichtgeleider te zijn.

De informatie wordt dus van het ene punt naar het andere overgebracht door middel van een lichtgolf (nabij infrarood). Deze lichtbundel kan een grote hoeveelheid informatie tegen zeer hoge datasnelheden over lange afstanden – honderden of zelfs duizenden kilometers – vervoeren zonder dataverlies of interferenties.

Digitaal Plan

In oktober 2017 werd een nieuw strategisch telecomplan voor het glasvezelnetwerk, het Digitaal Plan, voorgesteld, waarin de volgende conclusies werden getrokken :

  • De behoefte om de connectiviteit van de bedrijven te verbeteren;
  • De behoefte om de inkomsten te verhogen door het aanbod en de prijzen aan te passen met behoud van een hoog kwaliteitsniveau;
  • De behoefte aan een betere breedbanddekking in het Waalse Gewest op vaste en mobiele netwerken;
  • Het belang van het glasvezelnetwerk voor het beheer van het structurerend netwerk en de aanpassing ervan aan het ITS, alsook voor het beheer van de waterwegen.

 

In dit verband heeft SOFICO haar Digitaal Plan gestructureerd in drie punten, die deel zullen uitmaken van het Waalse Investeringsplan 2018-2024 :

  • Punt 1: Het glasvezelnetwerk (118 km langs het structurerend netwerk en 147 km langs de waterwegen) verder uitbouwen
  • Punt 2: De positie van SOFICO als connectiviteitsprovider versterken
  • Punt 3: De ervaring en organisatie van SOFICO benutten om de uitbouw en het beheer van glasvezelnetwerken in gebieden met een lager rendement te vergemakkelijken, in het bijzonder bij Waalse bedrijven door 131 zones te “van glasvezel te voorzien”, maar ook door mobiele operatoren te ondersteunen bij de uitbouw van hun netwerk op het vlak van 4G en 5G.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling