Toegankelijkheidsverklaring

SOFICO verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig het Decreet van 2 mei 2019 betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.sofico.org 

Overeenstemming

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de voorwaarden, hieronder beschreven, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Werfkaart: maakt voornamelijk gebruik van javascript met interactie via cursor of aanraaktechnologie. Alle informatie die beschikbaar is op de werfkaart bestaat ook in tekstvorm onder de rubriek “Wervenlijst”.

Opmaak van de huidige toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 15/10/2019.

De verklaring werd een laatste keer geanalyseerd op 15/10/2019.

Feedback en contactgegevens

Per e-mail via info@sofico.org

Procedure die toelaat de bepalingen in acht te nemen

SOFICO heeft zich ertoe verbonden haar website toegankelijk te maken volgens de AA-norm, overeenkomstig de decreten van 2 mei 2019 van het Waals Parlement betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling