FAQ’s

Welke voertuigen zijn onderworpen aan de kilometerheffing?
Wat wordt bedoeld met "MTM"?
Wat wordt bedoeld met “vervoer van goederen” over de weg?
Welke voertuigen worden niet beschouwd als voertuigen voor vervoer van goederen over de weg ?
Bij wie kan ik nagaan of mijn voertuig "buiten het toepassingsgebied” van de kilometerheffing valt?
Voorziet het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing in vrijstellingen?
Wat moet ik doen als mijn voertuig is vrijgesteld op basis van artikel 9 van het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing?
Wat moet ik doen als mijn voertuig onderworpen is aan de kilometerheffing?
Wat gebeurt er als ik niet in orde ben?
Welke wegen zijn onderworpen aan de kilometerheffing in Wallonië?
Wat is het tarief voor de kilometerheffing in Wallonië?
Onder welke voorwaarden is de kilometerheffing aftrekbaar?

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Le symbole « * » signifie « champ requis » conformément à notre Notice vie privée
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées conformément à notre Notice vie privée. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, conformément à la Notice vie privée