De oprichting van SOFICO

Na de regionalisering van het beheer van de openbare werken en het transport, erfde Wallonië in 1989 enkele grote onafgewerkte infrastructuren die op de kaart van het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V) zijn opgenomen.

Kaart van het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V)

Deze nieuwe dynamiek werd echter ondermijnd doordat de gewesten een bijdrage leveren aan de sanering van de overheidsschuld.

Deze nieuwe dynamiek werd echter ondermijnd doordat de gewesten een bijdrage leveren aan de sanering van de overheidsschuld. Het Waals Gewest heeft in 1994 de Société de Financement Complémentaire des infrastructures, SOFICO, opgericht om deze grote werven af te werken en zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de Europese Unie op zich te nemen. SOFICO biedt een financieel ritme dat beter afgestemd is op het ritme van de projecten.

Aangezien de schakels deel uitmaken van het Trans-Europese transportnetwerk, krijgt SOFICO van de Europese instellingen alternatieve financieringen in de vorm van leningen bij de Europese Investeringsbank (EIB) of subsidies (via de structuurfondsen).

Dankzij SOFICO is het mogelijk om in een recordtijd en tegen een lagere kostprijs (schaalvoordelen, btw-plichtigheid, …) infrastructuren te bouwen en deze op lange termijn in goede staat te houden.

Ze werd in eerste instantie in het leven geroepen als instrument om het infrastructuurbeheer te optimaliseren, maar in de loop der jaren zijn de opdrachten aanzienlijk geëvolueerd

Dates-clés :

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Le symbole « * » signifie « champ requis » conformément à notre Notice vie privée
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées conformément à notre Notice vie privée. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, conformément à la Notice vie privée