Vrijgestelde voertuigen

Drie hoofdcategorieën voertuigen kunnen worden vrijgesteld van de kilometerheffing :

Voertuigen die bestemd zijn voor taken van algemeen belang en als zodanig zijn geïdentificeerd :

  • Landsverdediging
  • Diensten van de civiele bescherming
  • Brandbestrijdingsdiensten
  • Diensten belast met de handhaving van de openbare orde (politie)

Voertuigen die speciaal en uitsluitend zijn uitgerust voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn.

Voertuigen voor land-, tuinbouw- of bosbouw :

  • Die slechts in beperkte mate gebruikt worden op de openbare weg in België.
  • En die uitsluitend worden gebruikt voor de volgende activiteiten: land- en tuinbouw, aquacultuur en bosbouw

In de praktijk komen landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuigen in aanmerking voor deze vrijstelling :

  • Categorie T: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
  • Categorie C: rupstrekkers voor land- of bosbouw
  • Categorie R: landbouw- en bosbouwaanhangwagens
  • Categorie S: verwisselbare getrokken machines

Hoe kan u een vrijstellingsaanvraag indienen ?

Om aanspraak te maken op de vrijstelling moet de houder van het voertuig een vrijstellingsaanvraag indienen. De vrijstellingsaanvraag heeft geen terugwerkende kracht: ze moet dus worden aangevraagd voordat het voertuig op het Belgische wegennet wordt gebruikt, ook al maakt het nooit gebruik van de tolwegen.

Om aanspraak te maken op de vrijstelling moet de houder van het voertuig een vrijstellingsaanvraag indienen. De vrijstellingsaanvraag heeft geen terugwerkende kracht: ze moet dus worden aangevraagd voordat het voertuig op het Belgische wegennet wordt gebruikt, ook al maakt het nooit gebruik van de tolwegen.

Voor wijzigingen van de inschrijving van een vrijgesteld voertuig moet u een nieuwe vrijstellingsaanvraag indienen. Voor alle vragen over vrijstellingsaanvragen : exemption@sofico.org Vrijstellingsaanvragen voor alle in Wallonië ingeschreven voertuigen, of voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven in de land-, tuinbouw- of bosbouw, moeten worden ingediend bij SOFICO via een  onlineformulier. Alle andere vrijstellingsaanvragen moeten worden ingediend bij de interregionale entiteit VIAPASS.

Om dit document te kunnen invullen moet de aanvrager een gescande kopie van het inschrijvingsbewijs (recto verso) hebben (Maximale grootte: 2 Mb. Formaten: .jpg,.jpeg,.png of.pdf) van het voertuig waarvoor de aangevraag wordt ingediend. Voor zover aan de voorwaarden van artikel 9 van het decreet is voldaan, gaat de vrijstelling in op de werkdag volgend op de aanvraag en blijft het voordeel van deze vrijstelling behouden zolang aan de voorwaarden is voldaan.

De correctheid van de vrijstellingsaanvraag kan altijd worden gecontroleerd door de ambtenaren die door de Waalse regering zijn aangesteld en elk misbruik wordt bestraft met een administratieve boete van 1.000 €.

Het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van de vrijstellingsaanvragen worden verzameld, wordt gedetailleerd beschreven in het tabblad over de privacy

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling