Charter voor sociale netwerken van SOFICO

1. Aanvaarding van het charter

Als u gebruik maakt van de accounts en pagina’s van de sociale netwerken van SOFICO, bent u gebonden door het hieronder beschreven charter. Door gebruik te maken van deze accounts en pagina’s verklaart u dat u de laatste update van deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud hebt gelezen en aanvaard.

2.Doel

De verschillende accounts en pagina’s die SOFICO beheert op de sociale netwerken (Facebook, Twitter, …) zijn bedoeld om met de internetgebruikers informatie te delen over de realisaties van SOFICO, over de werven op haar (auto)wegennet, over de communicatiecampagnes die zij opzet of over nieuwe infrastructuren waarvan SOFICO de beheerder is.

Deze verschillende accounts en pagina’s zijn niet bedoeld om real-time verkeersinformatie, snelheidscontroles of informatie over mogelijke defecten op de weg door te geven. SOFICO behoudt zich het recht voor geen commentaar te publiceren met informatie over de hierboven genoemde onderwerpen.

De accounts en sociale netwerkpagina’s van de sociale netwerken van SOFICO zijn niet bedoeld als platform om schade aan het (auto)wegennet of de verschillende door SOFICO beheerde infrastructuren te melden. Als u een gat, een scheur, een opstuwing van het wegdek of andere schade wil melden, dient u een e-mail te sturen naar de Service Public de Wallonie (Waalse Overheidsdienst), de technische partner van SOFICO, via com.dgo1@spw.wallonie.be

De accounts en sociale netwerkpagina’s van SOFICO zijn ook geen platform om klachten over schade opgelopen op het (auto)wegennet te melden dat door SOFICO wordt beheerd. Klachten die worden ingediend op de accounts en pagina’s van de sociale netwerken van SOFICO worden niet behandeld of gepubliceerd. De procedure voor het indienen van een klacht of het aangeven van schade is beschreven in de gebruiksvoorwaarden van onze website.

3. Gedragsregels

Als gebruikers van de accounts en de sociale netwerkpagina’s hun mening willen geven, moeten zij hun taalgebruik verzorgen, mogen ze geen informatie over de privacy van anderen communiceren, maar moeten ze zich ook onthouden van terugkerende, irrelevante commentaren, die tot een conflict kunnen leiden, die verband houden met een afrekening, die kunnen provoceren …

4. Controleren van commentaren

Om ontsporingen op haar accounts en sociale netwerkpagina’s te vermijden heeft SOFICO besloten om zoveel mogelijk commentaren op voorhand te filteren. Zij behoudt zich dan ook het recht voor om de volgende zaken niet te publiceren en te verwijderen:

 • aanstootgevende inhoud
 • agressieve of shockerende inhoud
 • erotische of obscene inhoud
 • onderlinge persoonlijke beledigingen van deelnemers
 • reclame en commerciële inhoud, persberichten van politieke en vakbondsorganisaties
 • inhoud die bedoeld is om andere commentaren en publicaties in diskrediet te brengen voor niet-constructieve doeleinden
 • irrelevante of onbegrijpelijke inhoud

De moderatoren zullen ook strafbare inhoud verwijderen, zoals:

 • inhoud van racistische, xenofobe, revisionistische of negationistische aard
 • inhoud van kinderpornografische aard
 • inhoud die inbreuk maakt op de privacy van andere deelnemers of derden
 • het aanzetten tot haat, geweld of moord
 • inhoud die aanzet tot haat of discriminatie is op grond van ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst
 • lasterlijke inhoud
 • inhoud die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten

De moderatoren van SOFICO behouden zich het recht voor de toegang tot de accounts en haar sociale netwerkpagina’s te verbieden aan iedereen die dit charter overtreedt.

De verklaringen en gebruiksvoorwaarden van de verschillende sociale netwerken die door SOFICO worden gebruikt, zijn ook van toepassing op alle gebruikers van deze pagina’s:

– Facebook

– Twitter

Het beheer van de verschillende accounts en netwerkpagina’s van SOFICO gebeurt niet ogenblikkelijk, maar de commentaren worden steeds zo snel mogelijk gecontroleerd.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling