Bruggen en viaducten

Een regelmatige en adequate monitoring van meer dan 2.000 bruggen, viaducten en tunnels in het structurerend netwerk is verzekerd. Ze worden over het algemeen om de 3 jaar gecontroleerd, maar deze periode kan variëren van 6 maanden tot 6 jaar, afhankelijk van de behoeften.

De kunstwerken zijn ingedeeld in verschillende groepen, afhankelijk van hun gezondheidstoestand :

  • Groep A: Werken met zeer ernstige, gevaarlijke defecten, die met voorrang hersteld moeten worden
  • Groep B: Werken met ernstige en veranderende defecten
  • Groep C: Werken met defecten
  • Groep D: Werken die in de gaten moeten worden gehouden
  • Groep E: Werken in goede staat naar die een beetje onderhoudswerk vergen
  • Groep F: Werken zonder defecten

Deze indeling bepaalt de interventieprioriteiten. De sanering, verbetering of vervanging van deze werken is over het algemeen zeer ingewikkeld, zowel op het vlak van de studies als van de voorbereiding en uitvoering van de projecten.

Deze werken zijn dus vaak van lange duur (tot 3 jaar voor de omvangrijkste werken). Er ook meerdere technieken en materialen gebruikt (beton, hars, waterdichtingslagen, reparatiemortel, …) waarvan de toepassing sterk afhangt van de weersomstandigheden en een zeer zorgvuldige en gespecialiseerde uitvoering vereist.

Tunnels

Het SOFICO-netwerk omvat meer dan 40 tunnels: er is voortdurend toezicht nodig om hun veiligheid en goede werking te garanderen. Er werd een uitgebreid renovatieplan uitgevoerd om de behoeften aan infrastructuren en elektromechanische installaties te evalueren en de veiligheidsmaatregelen en de verschillende niveaus van dienstverlening in elke tunnel te bepalen.

In deze studie zijn de tunnels van het structurerend netwerk ingedeeld in vier categorieën, naargelang ze al dan niet tot het Trans-Europese netwerk behoren en volgens hun lengte :

  • Tunnels van het Trans-Europees netwerk (TEN)
  • Tunnels van 500 tot 1000 m
  • Tunnels van 300 tot 500 m
  • Tunnels korter dan 300 m

Er zijn ook subcategorieën opgesteld, waarbij elke tunnel wordt ingedeeld op basis van zijn rol in het netwerk, de omgeving en het verkeer.

Een regelmatige en adequate monitoring van meer dan 2.000 bruggen, viaducten en tunnels in het structurerend netwerk is verzekerd.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Le symbole « * » signifie « champ requis » conformément à notre Notice vie privée
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées conformément à notre Notice vie privée. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, conformément à la Notice vie privée