Onderworpen voertuigen

De voertuigen die onderworpen zijn aan kilometerheffing zijn :

 • Motorvoertuigen (bijvoorbeeld vrachtwagens die zonder aanhangwagen rijden)
 • Gelede voertuigcombinaties (bv. vrachtwagens met aanhangwagens of trekkers met opleggers)
  • die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg
  • en met een maximaal toegestane massa (MTM) van meer dan 3,5 ton

Om op het Belgische wegennet te mogen rijden, moeten al deze vrachtwagens uitgerust zijn met een OBU (On Board Unit), een registratiesysteem dat, door detectie via satellietsignalen, de verschuldigde tol kan berekenen. Om deze OBU te verkrijgen moet de gebruiker een contract afsluiten met een in België erkende dienstverlener. De lijst van dienstverleners kan u raadplegen op de website van VIAPASS.

Zodra hij op het Belgische wegennet rijdt, zowel op wegen waarop de kilometerheffing van toepassing is als op wegen waarop de kilometerheffing niet van toepassing is, moet de bestuurder van het voertuig controleren of de OBU in het voertuig altijd is ingeschakeld.

Verschillende soorten voertuigen worden als “buiten het toepassingsgebied” beschouwd en zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing :

 • Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen: schoolbussen, stacaravans, campers, …
 • Bouwmachines: mobiele kranen, knik-telescopische hoogwerkers (indien hun laadvermogen niet meer dan 500 kg bedraagt), graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixers, dumpers, …
 • Landbouw-, tuinbouw- of bosbouwtractoren, zonder aanhangwagen of uitgerust met een werktuig (maaier, snoeimachine, …)
 • “Opleidings”-voertuigenwanneer aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan:
  • Bestuurdersruimte met een dubbele bediening;
  • Verbod op het vervoer van goederen (alleen “testladingen” zoals betonblokken, speciale code “opleidingsvoertuig”);
  • Aan de buitenzijde herkenbaar door de vermelding “rijschool” op de bestuurdersruimte;
  • Ingeschreven door een rijschool of het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.
 • Voertuigen die met een Y-testplaat rijden
 • Oldtimersdie met een O-plaat rijden
De volledige lijst kan u raadplegen op de website van VIAPASS.

Indien een hierboven bedoeld voertuig goederen vervoert, valt het onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing. De eigenaar van een in het Waals Gewest ingeschreven voertuig kan bij SOFICO (rue du Canal de l’Ourthe, 9/3, 4031 Angleur of via contact@sofico.org) nagaan of het voertuig “buiten het toepassingsgebied” valt.Bij de aanvraag moet, indien mogelijk, een dubbelzijdige kopie van het Inschrijvingsbewijs, een foto van het voertuig en het identificatieverslag van het voertuig door de autokeuring afgegeven worden.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een voertuig aan te geven dat buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing valt om permanente controles te vermijden. Voor voertuigen die in Wallonië zijn ingeschreven, kan deze aangifte worden verstuurd naar SOFICO via contact@sofico.org. Voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, kan deze aangifte gebeuren bij de interregionale entiteit VIAPASS.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling