De sluis van Ternaaien

De bouw van de 4de sluis in Ternaaien, 225 meter lang en 25 meter breed, begon in juni 2011 en werd in juni 2015 beëindigd. De sluizensite van Ternaaien omvat nog drie andere sluizen uit de jaren zestig: een sluis van 136 x 16 meter en twee sluizen van 55 x 7,5 meter (die niet meer in gebruik zijn).

Naast de nieuwe sluis werd een pompstation gebouwd om het gemiddelde verbruik van de sluizen op de site te compenseren tijdens periodes van lage waterstand. Er werd een waterkrachtcentrale aan gekoppeld om hernieuwbare elektriciteit te produceren, wanneer het debiet van de Maas dit wel toelaat.

Er werden andere aanpassingswerken uitgevoerd om de nieuwe sluis milieuvriendelijk te maken : 

  • Creëren van een gebied voor de voortplanting van bepaalde soorten
  • Bouwen van een muur om de aanwezigheid van wilde orchideeën te beschermen
  • Aanplanten van een boomgaard
  • Aanleggen van voetgangers- en fietspaden
  • Uitvoeren van een ontbrekende schakel in het RAVeL

Het sluizencomplex van Ternaaien, gelegen op de grens tussen België en Nederland, is een belangrijk strategisch knooppunt van rivieren: het vormt een essentiële schakel voor schepen om toegang te krijgen tot de Nederlandse Maas, tot de grote havens van Rotterdam en Amsterdam en ook tot het Rijn- en Donaubekken naar Duitsland.

Belangrijkste cijfers In totaal bedroegen de totale kosten van het project 153.000.000.000 €, waarvan:
115.000.000 €
gefinancierd door SOFICO, de opdrachtgever van het project, via een lening bij de Europese Investeringsbank (EIB)
28.000.000 €
gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het TEN-V-programma, het Trans-Europees vervoersnetwerk
10.000.000 €
gefinancierd door Nederland

Belangrijke data

2011

Start van de civieltechnische werken

 

2012

Begin van de elektromechanische werken

 

2015

Inbedrijfstelling van de nieuwe sluis en de pompinstallatie/waterkrachtcentrale

9,3 miljoen ton goederen zijn in 2021 door de sluis van Ternaaien gevaren

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling