Lage-emissie-infrastructuren

SOFICO heeft eind juni 2021 beslist om de opdracht te beëindigen voor het verrichten van diensten gericht op het benutten van het energiepotentieel van de weg- en rivierinfrastructuur van SOFICO en het Waals Gewest (Opdracht nr. SOF-19-IBE), het zogenaamde "Project lage-emissie-infrastructuren” of “LEI".

Het is belangrijk om er eerst op te wijzen dat bij SOFICO nog steeds de wil aanwezig is om de doelstellingen van het LEI-project te realiseren:

  1. ontwikkelen en integreren van diverse methoden voor het produceren van hernieuwbare energie (windenergie, biomassa, zonne-energie, innovatieve productie…) via de regionale openbare weg- en rivierinfrastructuur;
  2. bijdragen aan de regionale inspanningen om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen;
  3. ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken voor het opslaan en beheren van hernieuwbare energie;
  4. ontwikkelen van oplossingen voor lokaal energieverbruik, om tegemoet te komen aan de energiebehoeften die verband houden met nieuwe mobiliteitstechnieken en -oplossingen of om de gebouwen van SOFICO van energie te voorzien;
  5. De maximale benutting van het SOFICO-gebied.

Een beslissing genomen in het belang van het LEI-project

De procedure moest worden stopgezet om het project te kunnen aanpassen om twee belangrijke redenen:

Zoveel mogelijk in het project de evolutie van de algemene context en wetgevingscontext opnemen om de energietransitie te vergemakkelijken.

Deze aanpassing zal helpen om het toepassingsgebied van het LEI-project en zijn ambitie ten opzichte van andere projecten van SOFICO vast te stellen, in het bijzonder de projecten die verband houden met een overgang naar een groenere mobiliteit. Dit zal ook helpen om rekening te houden met de omzetting van de Europese richtlijnen met betrekking tot de Energiegemeenschappen (de richtlijn “markt” 2019/944 en de richtlijn “hernieuwbaar” 2018/2001), maar ook om in te spelen op de veranderingen in de fiscaliteit en de kilometerheffing met betrekking tot de motoren van voertuigen.

Herformuleren van de gunningscriteria met betrekking tot de ambitie van het project om ze preciezer en operationeler te maken en, bijgevolg, alle risico’s van betwisting van de kandidaten te voorkomen.

Uit de eerste offertes die door de kandidaten in het kader van de concurrentiegerichte dialoog werden ingediend, bleek hoe moeilijk het was om de drie gunningscriteria van het bestek objectief te beoordelen om een ​​keuze te maken tussen de kandidaten.

Deze gunningscriteria kunnen tijdens de procedure echter niet worden gewijzigd.

Ter herinnering: het beschrijvende document van de LEI-opdracht bevatte de volgende 3 gelijkwaardige gunningscriteria:

  • de jaarlijkse vergoeding aangeboden in ruil voor de geleverde diensten;
  • de kwaliteit van het benutten van de ter beschikking gestelde hernieuwbare energiebronnen in het gebied;
  • de kwaliteit van de diensten die aan de gebruikers van het gebied worden aangeboden.

Intéressé par le projet IBE ?

JE M’INSCRIS SUR LA PLATEFORME IBE VIA LE LIEN CI-DESSOUS

Liste des candidats sélectionnés

S’inscrire au projet IBE Découvrir la liste des entreprises

Er zal binnenkort een nieuwe procedure worden gelanceerd om het project aan te passen, met de integratie van de evolutie van de wetgevingscontext en een nieuwe formulering van de gunningscriteria om ze nauwkeuriger en operationeler te maken.

De beslissing was dus nodig om dit project af te ronden.

Kandidaten die deelnemen aan de procedure van concurrentiegerichte dialoog voor deze opdracht werden op 2 juli 2021 van deze beslissing op de hoogte gebracht.

SOFICO zal later communiceren over de lancering van de nieuwe procedure.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling