Lage-emissie-infrastructuren

Het project "lage-emissie-infrastructuren" bestaat erin het energiepotentieel van het wegennet en de rivierinfrastructuur waarvoor SOFICO verantwoordelijk is, uit te bouwen door alle beschikbare delen van het gebied (verkeerswisselaars, vegetatiestroken langs autosnelwegen, ...) optimaal te exploiteren. Deze locatiekeuze draagt daarnaast ook bij tot een vermindering van het storend uitzicht en milieuvervuiling.

Elk perceel van het gebied kan worden benut door gebruik te maken van de meest geschikte energieproductiemethode(n) (biomassa, zonne-energie, windenergie, warmtekrachtkoppeling, …), afhankelijk van de technische en economische kenmerken.

Dit project is bedoeld om:

  • bij te dragen tot de regionale doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatopwarming
  • de economische waarde voor de betrokken partijen in het gebied te verhogen
  • het lokale energieverbruik van de SPW, SOFICO of de gebruikers te stimuleren, met name in het kader van de nieuwe mobiliteitsbehoeften
  • de opslag van energie aan te moedigen om permanent energie te leveren

Het is de bedoeling dat de knowhow van verschillende actoren (kmo’s en grote bedrijven) naast elkaar bestaat ​​op het grondgebied van het Waals gewest. Tussen maart en juni 2019 werden in Wallonië infosessies georganiseerd in samenwerking met kamers van koophandel, beroepsorganisaties of bedrijfsfederaties, om het project voor te stellen aan geïnteresseerde ondernemingen. Meer dan 250 bedrijven hebben deelgenomen.

Op 29 november 2019 werden verzoeken voor deelname van bedrijfsgroepen ontvangen in het kader van de procedure voor concurrentiegerichte dialoog. Op het einde van de raad van bestuur van april 2020 werden na analyse 5 kandidaten geselecteerd. De fase voor concurrentiegerichte dialoog kon onmiddellijk van start gaan om het voorstel van elke deelnemer stap voor stap te ontwikkelen.

Elke onderneming die nog wil deelnemen aan dit grootschalige project kan zich inschrijven via het formulier hieronder.

Het geselecteerde project wordt eind 2022 bekendgemaakt.

Intéressé par le projet IBE ?

JE M’INSCRIS SUR LA PLATEFORME IBE VIA LE LIEN CI-DESSOUS

Liste des candidats sélectionnés

S’inscrire au projet IBE Découvrir la liste des entreprises

Plusieurs documents relatifs à ce projet sont disponibles ci-dessous:

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling