Lage-emissie-infrastructuren

Het project "lage-emissie-infrastructuren" bestaat erin het energiepotentieel van het wegennet en de rivierinfrastructuur waarvoor SOFICO verantwoordelijk is, uit te bouwen door alle beschikbare delen van het gebied (verkeerswisselaars, vegetatiestroken langs autosnelwegen, ...) optimaal te exploiteren. Deze locatiekeuze draagt daarnaast ook bij tot een vermindering van het storend uitzicht en milieuvervuiling.

Elk perceel van het gebied kan worden benut door gebruik te maken van de meest geschikte energieproductiemethode(n) (biomassa, zonne-energie, windenergie, warmtekrachtkoppeling, …), afhankelijk van de technische en economische kenmerken.

Dit project is bedoeld om:

  • bij te dragen tot de regionale doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatopwarming
  • de economische waarde voor de betrokken partijen in het gebied te verhogen
  • het lokale energieverbruik van de SPW, SOFICO of de gebruikers te stimuleren, met name in het kader van de nieuwe mobiliteitsbehoeften
  • de opslag van energie aan te moedigen om permanent energie te leveren

De fase van de concurrentiegerichte dialoog vindt plaats in 2019 met als doel de knowhow van verschillende spelers (kmo’s en grote ondernemingen) naast elkaar te laten bestaan op het grondgebied van het Waals gewest. De geselecteerde projecten worden in de loop van 2020 bekendgemaakt.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Le symbole « * » signifie « champ requis » conformément à notre Notice vie privée
En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées conformément à notre Notice vie privée. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, conformément à la Notice vie privée